Verstek

Als de gedaagde juist is gedagvaard en aan alle formele vereisten is voldaan, maar niet in de procedure verschijnt of als het griffierecht niet tijdig wordt betaald verleent de rechter zogenoemd verstek tegen de gedaagde. Zolang er geen vonnis is gewezen kan de gedaagde dat verstek nog zuiveren door alsnog in de procedure te verschijnen. Doet hij dat niet, worden de vorderingen van eiser doorgaans toegewezen.  De gedaagde wordt dan – zoals dat heet – bij verstek veroordeeld. Om het vonnis ten uitvoer te kunnen leggen, moet dat vervolgens aan de gedaagde betekend worden. De gedaagde heeft vervolgens 4 weken om daar nog iets aan te doen, namelijk door in verzet te komen.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]