Verzuim

Het enkele feit dat afspraken niet zijn nagekomen, levert nog geen recht op vergoeding van schade op. In verreweg de meeste gevallen is daarvoor verzuim vereist. Dat is slechts anders als nakoming al blijvend onmogelijk is. De schuldenaar kan op verschillende manieren in staat van verzuim raken, bijvoorbeeld doordat er niet wordt nagekomen binnen de overeengekomen (fatale termijn of na een mededeling van de schuldenaar dat hij niet zal nakomen. Vaak is echter een voorafgaande ingebrekestelling vereist. Het verzuim – en daarmee het recht op schadevergoeding – treedt dan in als er ondanks ingebrekestelling nog steeds niet wordt nagekomen.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]