WAV

Het is in Nederland verboden om een vreemdeling, oftewel onderdanen van Kroatië en onderdanen van buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, zonder tewerkstellingsvergunning arbeid te laten verrichten. De boetes bij overtreding hiervan kunnen snel oplopen.

Om schijnconstructies te voorkomen is werkgeverschap in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) een breed begrip. Kortom, iedereen in de keten is aansprakelijk voor de boete.

In de meeste aannemingsovereenkomsten is een zogenoemd verhaalsbeding opgenomen met als doel om een eventuele boete op grond van de WAV op de onderaannemer te kunnen verhalen. De Hoge Raad heeft bevestigd dat een dergelijk beding toelaatbaar is. Daar heb je echter weinig aan als verhaal om welke reden dan ook geen doel treft. Hoewel de boete in veel gevallen niet gematigd wordt, is het om die reden toch zinnig om dat te proberen. Daarbij wordt met name gekeken naar de mate van verwijtbaarheid van de overtreding.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]