Advocaat AirBNB Amsterdam

Toeristenverhuur via platforms als AirBNB is in de laatste jaren explosief gegroeid. Met die enorme groei is ook striktere regelgeving gekomen, vooral in Amsterdam. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2018 voor het eerste sprake was van een lichte daling in AirBNB-woningen.

Voorwaarden voor toeristenverhuur in Amsterdam

De gemeente Amsterdam stelt de volgende eisen aan toeristenverhuur:

  • De hoofdbewoner is de verhuurder en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen
  • Er wordt aan maximaal vier personen verhuurd
  • De toeristenverhuur mag maximaal 30 dagen per jaar
  • De verhuurder heeft een meldplicht. De verhuur moet voor de huur worden aangemeld en er moet toeristenbelasting worden afgedragen
  • Toeristenverhuur in sociale huurwoningen is niet toegestaan.

Boete bij AirBNB-verhuur

Als niet aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan de gemeente een forse boete van ruim 20.000 euro opleggen. Het is dus zaak om vooraf vast te stellen of aan alle regels is voldaan. Echter, ook als er toch een boete wordt opgelegd, is het nog mogelijk om daartegen juridisch verweer te voeren. Of dat kansrijk is, hangt uiteraard van de feiten. In veel gevallen is een boete wel met succes aangevochten bij de rechter.

Kamerverhuur aan studenten

Voor toeristenverhuur gelden andere regels dan voor kamerverhuur aan bijvoorbeeld studenten. Ook dat is echter niet zo maar toegestaan. Als de hoofdbewoner niet zelf woonachtig is in de woning of minder dan de helft van de woning zelf in gebruik heeft, is er soms een vergunning nodig op grond van artikel 21 van de Huisvestingswet. In Amsterdam is sprake van een vergunningsplicht als de woning door drie of meer volwassenen wordt bewoond, behalve als de bewoners één huishouden vormen (bijvoorbeeld bij een gezin) of als het gaat om een woning met minimaal drie onzelfstandige woonruimten.

Waarom Delta Advocaten te Amsterdam?

Als specialist zowel op het gebied van bestuursrecht als op het gebied van huurrecht woonruimte hebben wij een duidelijke meerwaarde. Wij hebben veel ervaring met zowel privaatrechtelijke als bestuursrechtelijke procedures over kamerverhuur en toeristenverhuur, met name in de regio Amsterdam. Echter, ook als u buiten Amsterdam op zoek bent naar een advocaat, kunnen wij u van dienst zijn. Vee regels gelden door het hele land.

Vragen over AirBNB of kamerverhuur?

Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld een opgelegde boete of over de voorwaarden voor kamerverhuur, kunt u contact opnemen op nummer 020-2442325 of per mail op [email protected]. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen.

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Wat houdt het puntensysteem in? Button 1 Delta Copy 5 Created with Sketch.

Woningen in Amsterdam worden gewaardeerd aan de hand van een puntensysteem. De punten worden toegekend op basis van de eigenschappen van de woning en de WOZ-waarde. Je kunt het puntenaantal eenvoudig zelf vaststellen. Aan iedere puntenhoeveelheid wordt een huurprijs gekoppeld. Woningen met een huurprijs boven EUR 710,68 zijn geliberaliseerd. Huurders van dergelijke woningen krijgen aanzienlijk minder huurprijsbescherming.

Gerelateerde blogs

17-11-2018

06-11-2018

Voorwaarden toeristenverhuur in Amsterdam

Toeristenverhuur via Airbnb of andere websites leidt met name in…

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]