Aanbod

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dat hoeft niet schriftelijk, uitzonderingen daargelaten.

Aanbod

Van een aanbod is al sprake als het de kernelementen, de zogenoemde “essentialia” van de beoogde overeenkomst bevat. Bij huur zijn dat bijvoorbeeld het pand, de huurprijs en huurtermijn. Bij koop uiteraard het object en in de regel ook de prijs, maar ook andere onderdelen kunnen als “essentialia” worden aangemerkt.

Afbreken van onderhandelingen

Het gegeven dat een overeenkomst al tot stand komt als er sprake is van overeenstemming op de kernpunten brengt mee dat er vaak al tijdens lopende onderhandelingen sprake is van een overeenkomst. Het afbreken van onderhandelingen kan om die reden nogal eens een discussie opleveren, zoals in een zaak bij het Hof Den Bosch.

Van aanbod afwijkende aanvaarding

Een aanvaarding die afwijkt van het eerdere aanbod kwalificeert als een nieuw aanbod en zal dus weer geaccepteerd moeten worden om tot een overeenkomst te leiden.

Uitnodiging om in onderhandeling te treden

Overigens moet een aanbod onderscheiden worden van een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Dat zijn aanbiedingen die niet tot doel hebben om door enkele aanvaarding al een overeenkomst tot stand te brengen. Denk daarbij aan een aanbieding op Funda.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

 

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]