Notariële akte

Aktes zijn ondertekende geschriften.

Verschillende rechtshandelingen vereisen voor rechtsgeldigheid vastlegging in een notariële akte en inschrijving van die akte in de openbare registers. Het bekendste voorbeeld daarvan is levering van een woning.

Een notariële akte (ook wel authentieke akte) is een geschrift dat door een notaris is opgesteld en gewaarmerkt.

Een akte die niet notarieel (authentiek) is, wordt onderhands genoemd. Onderhandse akte (als koopovereenkomsten) kunnen tegenwoordig ook elektronisch worden opgesteld.

Aktes hebben zogenoemde dwingende bewijskracht en leveren daarmee een aanzienlijk bewijsvoordeel op. Dat komt er in het kort op neer dat de rechtbank ervan uit moet gaan dat wat er in die akte staat juist is. Notariële aktes hebben echter ten opzichte van iedereen een dergelijke dwingende bewijskracht. Onderhandse aktes alleen ten aanzien van de wederpartij. Als ondertekening van de onderhandse akte wordt ontkend, zal nog wel bewezen moeten worden dat het daadwerkelijk de handtekeningen van de wederpartij betreft.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]