Onderhandse akte

Akte zijn ondertekende geschriften die dienen tot bewijs (van bijvoorbeeld gemaakte afspraken).

Onderhandse akte zijn alle aktes die niet authentiek zijn, oftewel niet zijn opgesteld door de daartoe aangewezen ambtenaar en persoon (notaris), zoals een koopakte.

Aktes hebben zogenoemde dwingende bewijskracht en leveren daarmee een aanzienlijk bewijsvoordeel op. Dat komt er in het kort op neer dat de rechtbank ervan uit moet gaan dat wat er in die akte staat juist is. Notariële aktes hebben echter ten opzichte van iedereen een dergelijke dwingende bewijskracht. Onderhandse aktes alleen ten aanzien van de wederpartij. Als ondertekening van de onderhandse akte wordt ontkend, zal nog wel bewezen moeten worden dat het daadwerkelijk de handtekeningen van de wederpartij betreft.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]