Quasi-inbesteding

Van inbesteden is sprake als een aanbestedende dienst een opdracht in de eigen organisatie kan uitvoeren. Het verstrekken van een opdracht aan een eigen organisatieonderdeel is niet aanbestedingsplichtig. In de zaak Teckal van het Hof van Justitie is daarnaast de mogelijkheid geaccepteerd dat een opdracht zonder aanbesteding aan een juridisch afgescheiden entiteit wordt verstrekt, als deze nauw verbonden is met de opdrachtgever. Er is dan sprake van quasi-inbesteding.

De vereisten voor quasi-inbesteding zijn tegenwoordig vastgelegd in art. 2.24a lid 1 van de Aanbestedingswet 2012. Hieruit volgt dat:

  • sprake moet zijn van toezicht op de rechtspersoon aan wie de opdracht wordt verstrekt als ware het een eigen dienst (het toezichtcriterium),
  • tenminste 80% van de activiteiten van de rechtspersoon worden uitgeoefend in de vorm van taken die hem zijn toegewezen door de aanbestedende dienst (het merendeelcriterium), en
  • geen sprake mag zijn van participatie van privékapitaal.

Naar kennisbank

 

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]