RAW

Om een eindeloze discussie over algemene voorwaarden van partijen te voorkomen zijn voor de bouw verschillende vrij evenwichtige modelvoorwaarden opgesteld. Twee van die sets voorwaarden zijn de UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de bouw) en de UAV-gc 2005 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten).

Hoewel de opzet voor beide sets voorwaarden vergelijkbaar is, moet er toch onderscheid tussen gemaakt worden. De UAV zien op zuivere aanneming, terwijl de UAV-gc zien op contractvorming waarbij meer vrijheid en daarmee ook meer verantwoordelijkheid (met name ten aanzien van het ontwerp) bij de opdrachtnemer ligt.

Een tegenhanger van de UAV-gc is de RAW-systematiek waarbij met toepasselijkheid van de UAV tot in detail de resultaatsverplichting van de opdrachtnemer wordt overeengekomen.

Van deze modelvoorwaarden kan worden afgeweken. Ten aanzien van bepaalde aspecten is dat zelfs zeer aan te raden. Een dergelijke afwijking moet echter wel uitdrukkelijk in de overeenkomst worden opgenomen, zoals: “In afwijking van …”.

Naar kennisbank

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Wilt u juridisch advies?

Bel of mail gerust voor een kennismakingsgesprek.

+31 20-2442325 [email protected]