Voorwaarden toeristenverhuur in Amsterdam

Toeristenverhuur via Airbnb of andere websites leidt met name in Amsterdam vaak tot overlast. Om deze reden heeft de gemeente strikt beleid vastgesteld. Uitgangspunt dat verhuur aan toeristen niet is toegestaan, ook niet als dit eenmalig gebeurt. Dat blijkt uit vaste rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Er is dan sprake van woningontrekking, wat op grond van de Huisvestingswet niet is toegestaan.

Voorwaarden voor toeristenverhuur

Toch is onder bepaalde omstandigheden toeristenverhuur  mogelijk. Er moet dan voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • De hoofdbewoner is de verhuurder en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen,
  • Er wordt aan maximaal vier personen verhuurd,
  • De toeristenverhuur is incidenteel; op dit moment is dat maximaal 60 dagen, maar per 1 januari 2019 wordt dat 30 dagen,
  • De  verhuurder meldt zich bij de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) en draagt toeristenbelasting af,
  • Het gaat niet om een sociale huurwoning;

Verder moet in een appartement de Vereniging van Eigenaars worden ingelicht en bij een huursituatie de eigenaar van de woning. Ook de buren moeten worden geïnformeerd.

Boete bij schending meldplicht

Als niet aan deze (hoofd)voorwaarden is voldaan, kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen. De hoogte van de boete is afhankelijk van de aard van de overtreding, maar bedraagt EUR 6.000,- als niet aan de meldplicht is voldaan en EUR 20.500,- indien de woning zonder huisvestingsvergunning wordt onttrokken aan de woningvoorraad.

Bestuurlijke boete aan eigenaar

De boete kan worden opgelegd aan de persoon of personen die de woning aan toeristen verhuurt. Ook komt het voor dat een huurder van een woning in strijd met zijn huurcontract de woning voor toeristenverhuur aanbiedt. In dat geval kan dit grond zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst tussen woningeigenaar en de huurder, maar dat neemt niet weg dat ook aan de woningeigenaar een boete kan worden opgelegd. De eigenaar wordt namelijk geacht om zich tot op zekere hoogte te informeren over het gebruik dat de huurder van het pand maakt. Om niet verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor onrechtmatig gebruik dient de eigenaar aannemelijk te maken dat hij niet wist en niet kon weten dat het pand onrechtmatig werd gebruikt. Dit volgt onder meer uit deze uitspraak van de Afdeling.

Advocaat toeristenverhuur

De regelgeving op het gebied van toeristenverhuur verandert regelmatig. Indien u vragen heeft over de mogelijkheden om uw woning of appartement in gebruik te geven aan toeristen of indien u een boete of dwangsom opgelegd heeft gekregen van de gemeente, dan kunt u contact opnemen met Stefan Dalmolen, hetzij per e-mail, hetzij telefonisch (020-2442325).